JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2.วางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
20 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ