JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC หลังการขาย ประจำโซนพระราม 2
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
20 ก.ค. 62
2 . QC หลังการขาย ประจำโซนรังสิตคลอง 4
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
20 ก.ค. 62
3 . ธุรการหลังการขาย ประจำโซนบางปลา สมุทรสาคร
1. มีหน้าที่ ดำเนินการ และกำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3. วางแผนบร...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ( ประจำโซน ราชพฤกษ์ - กาญจนา)
- ควบคุมตรวจสอบงานดูแลความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้เป็นไปทำแบบแผนของบริษัท - ควบคุมการใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด - ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
20 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ