JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ
- บริหารจัดการระบบงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร - ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล - ประ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ และควบคุมเอกสาร ของแผนกบัญชี (เอกสารภายใน - ภายนอก) - เก็บเงินสด และเอกสารการเงินพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน - นำเงินสดนำฝากเข้าธนาคาร - จ่ายเช็ครายการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บร...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(HRD)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา - ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - รับผิดชอบการยื่นหลักสูตรการอบรมและพัฒนากับกรมพัฒฯ - ประสานงานกรณีอบรมภายนอก - กิจกรรมบริษัท - ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน 18,000-20,000
19 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ