JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่งานกราฟิก/ควบคุมงานพิมพ์
- วางงาน Pattern เสื้อสำหรับใช้ในการผลิตโดยใช้โปรแกรมกราฟิกได้ - ควบคุมงานพิมพ์สีกราฟิกให้เป็นไปตามแบบผลิต - ออกแบบงานกราฟิก ต่าง ๆๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานอื่น ๆๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
13 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ