JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Film Director / Multimedia Producer (Multimedia Production House บจก.ดิอายส์)
ดูแลการผลิต สร้างสรรค์ผลงาน งานขาย งานเบื้องหลังและการกำกับ มีประสบการณ์ Production House or Related

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
17 ก.ค. 62
2 . Producer (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
*จัดทำแผนงาน กำหนดเวลาการทำงาน บริหารงบประมาณ *ควบคุมการผลิตงาน ประสานงานการผลิต ระหว่างลูกค้าและทีมงานทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รู้ขั้นตอนของกระบวนการผลิต อุปกรณ์ เทคนิค ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
3 . ช่าง (งานสื่อจัดแสดง) ประจำศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (บางกรวย) ด่วน!
ดูแลและควบคุมซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านงานไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
4 . Technician (Audio /Image /Lighting & Effect) (PM Center)
ช่างเทคนิคติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทั้งด้านสุนทรียภาพและด้านวิศวกรรม จนถึงการติดตั้ง  ดูแลระบบไฟฟ้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโชว์แล...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18xxx - 20xxx
17 ก.ค. 62
5 . Account Executive (Multimedia Production House/ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
* Keep good relationship with clients for the purpose of service repurchase and maintain long-term revenue * Cooperate and working with all parties in the project to manage and ensure the project to ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
6 . Creative (Multimedia Production House / ประจำบริษัท ดิอายส์ จำกัด)
คิด รับบรีฟจากลูกค้า หรือร่วมพัฒนาคอนเซ็ปต์งานมัลติมีเดีย เขียน เขียนงานเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่อง วิธีการดำเนินเรื่อง แนวทางการนำเสนอต่างๆ ไปจนถึงสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ ขาย ส...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
7 . Creative Content Officer * Video Editing/Motion Graphic (IMAGINIA เอ็มโพเรียม)
IMAGINIA Playland website : http://imaginiaplayland.com/en •Design artwork to the overall brief and contribute the event of IMAGINIA. •Develop online advertisements such as web banner, Facebook, v...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
8 . 3D Designer
3D Designer (Event)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
9 . Operation Staff (IMAGINIA เอ็มโพเรียม)
- ดูแลให้บริการ เตรียมความพร้อมเครื่องเล่น“ก่อนเปิดและก่อนปิดประจำวัน” - ดูแลให้บริการลูกค้าทั้งที่เป็นเด็ก และผู้ปกครองที่มาใช้บริการ - จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก Workshop Arts and Crafts - จัดการงานบริ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . Project Executive (Museum Project)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าตั้งแต่นำเสนอจนส่งมอบงาน - บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย - งานด้านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Museum)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . Creative,Design & Runshow (IMAGE) / PM Center
- ดูแลควบคุมระบบภาพ LCD LED Presentation ในสถานที่จัดงานต่างๆ เช่นงานคอนเสิร์ต งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา Event - ตรวจเช็คความพร้อมของทั้งระบบ และจัดการระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - On ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
12 . Project Management Officer (PM Center)
ประสานงานกับฝ่ายขาย (AS / AE) อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมอบความต้องการของลูกค้า โดยสามารถให้คําแนะนําแก่ลูกค้าด้านโปรดักชั่นเบื้องต้นเพื่อการออกแบบงาน หรือ จัดการงานที่เกี่ยวข้อง และทําหน้าที่ประสานกับฝ่ายต...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20xxx - 30xxx
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบเบิกอย่างครบถ้วน 2.ดูแลการโหลดอุปกรณ์เข้า-ออกจากคลังสินค้า 3.จัดเก็บอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 4.ตรวจนับสต๊อกตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
14 . Graphic Designer - Lifestyle Event (ประจำ MUSE Corporation ในกลุ่ม CMO Group)
- เข้าร่วม Creative Meeting เพื่อทราบแนวคิดของงาน - ร่างโครงสร้างแบบตามแนวคิดของงานทำการออกแบบ (Perspective) ให้เหมาะสมกับ Function การใช้งาน และเหมาะสมกับราคา - ทำรายละเอียดของโครงสร้างในงานที่ออกแ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
17 ก.ค. 62

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
16 . Web Application Developer Urgently Required !
•Web application development •Develop PHP web application based on Software Requirement Specification •System Analyst and Design Document •Programming Documentation

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Up to Company Structure
17 ก.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ