เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แมสเซ็นเจอร์
- ขับรถ รับ-ส่ง สินค้า - งานเอกสาร วางบิลรับเช็ค - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรถ - ตรวจเช็คสภาพสินค้า ตามใบตรวจ - ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าก่อนนำไปส่ง

บริษัท เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานรับรถ (SA)
-ต้อนรับและตรวจรถคู่กับลูกค้า -สอบถามและวิเคราะห์อาการของรถได้เบื้องต้น -แนะนำข้อมูลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ให้ลูกค้าเข้าใจ -ประเมินราคาค่าบริการพร้อมแจ้งเวลาส่งมอบรถคืนให้ลูกค้า

บริษัท เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สโตร์ รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลอะไหล่รถยนต์ 2.จัดเก็บเอกสารของงานสโตร์ 3.ทำใบขอซื้อ 4.ดูแลเอกสารการจัดส่งสินค้า ให้ตรงตามใบส่งสินค้า ตรวจสอบสินค้าทั้ง ไป -กลับ 5.ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการท...

บริษัท เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . Sale

บริษัท เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ