JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร/ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบและพัฒนาแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะ Forming / Deep Drawing ออกแบบั้นตอนการผลิต ประเมินต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
21 ก.พ. 62
2 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
21 ก.พ. 62
3 . วิศวกรซ่อมบำรุง / Maintainance Engineer
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนและติดตามงานซ่อมบำรุง อบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร TPM กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานภายนอ...

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
21 ก.พ. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000
21 ก.พ. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ