เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนการจัดการและการตลาด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายของบริษัท 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. ออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ ใช้ Photoshop, illustrator ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) 5. อื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
3 อัตรา
18 ธ.ค. 61
2 . สมุหบัญชี
- ทำบัญชีส่งสรรพากรให้ถูกต้อง - แจ้ง/ชำระ ภงด.ตามกฎหมาย - ติดต่อสรรพากร - ทำงบการเงิน

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
3 อัตรา
18 ธ.ค. 61
3 . R&D
-พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ -พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพมากขึ้น

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
18 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ