JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนการจัดการและการตลาด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายของบริษัท 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. ออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ ใช้ Photoshop, illustrator ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) 5. อื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
3 อัตรา
21 ก.พ. 62
2 . ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. งานธุรการของหน่วยงาน 2. รับเอกสาร PR จากหน่วยงานต่างๆ 3. เปิด PO ส่งให้ซัพพลายเออร์ และติดตามการส่งของ 4. จัดทำเอกสารระบบของหน่วยงาน 5. รับเรื่อง และติดต่อประสานงานให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
3 . สมุหบัญชี
- ทำบัญชีส่งสรรพากรให้ถูกต้อง - แจ้ง/ชำระ ภงด.ตามกฎหมาย - ติดต่อสรรพากร - ทำงบการเงิน

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
3 อัตรา
21 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ