เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)-ประจำสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาจรัญสนิทวงศ์55 กรุงเทพฯ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ ประจำสาขาวิภาวดี 1 กรุงเทพฯ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า ประจำภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาบางชัน กรุงเทพฯ
- บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบร...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาเสนานิคม กรุงเทพฯ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
7 . แคชเชียร์ ประจำร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาราชพฤกษ์
- รับชำระค่าสินค้าและบริการ - รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียง และเติมสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
9 . แคชเชียร์ ประจำร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาธนบุรี-ปากท่อ กม.6
- รับชำระค่าสินค้าและบริการ - รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียง และเติมสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
11 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาสุขสวัสดิ์ 76 จังหวัดสมุทรปราการ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความ สะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ สาขาวัดยายร่ม
- ตรวจสอบดูแลสต๊อกสินค้าในร้านกาแฟทั้งหมด - ตรวจสอบดูแล พนักงานในร้าน และความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลรับผิดชอบเงินขาย และเงินหมุนเวียนภายในร้าน - ตรวจสอบการดูแลการทำงานของพนักงาน และ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
14 . นักศึกษาฝึกงาน
- งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
15 . พนักงานธุรการ
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
16 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) ประจำภาคใต้
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคใตั ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
17 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน(ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกการเบิก ขาย โอน และนำกลับมาใช้ใหม่ของคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำมัน - จัดทำรายงานสรุปยอดคูปองเงินสดคงเหลือในมือลูกค้าและผู้จัดการสถานีบริการ - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้คูปองเงิ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
19 . บาริสต้า (Barista)
- บริการและต้อนรับลูกค้า - ทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - เช็คสต๊อคและดูแลความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ - ทำรายงานสรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
20 . พนักงาน Part-time (แคชเชียร์/บารีสต้า)
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงสินค้า ชงเครื่องดื่มในร้านกาแฟ - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
- ดูแลเรื่องการขายสินค้า การสั่งซื้อสินค้า - ควบคุมสินค้าในสต็อค - ดูแลร้านสะดวกซื้อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบรายได้จากการขาย และมูลค่าสต็อคสินค้า - ดูแลพนักงานภายในร้านสะดวกซื้อ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
22 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson (ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
23 . แคชเชียร์
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงเติมสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ