เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาควนโดน จังหวัดสตูล
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
2 . ช่างไฟฟ้า ประจำภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาบางชัน กรุงเทพฯ
- บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบร...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
4 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาไทรน้อย บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
5 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
6 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson ประจำสาขาราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
8 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ประจำสาขาอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ
- ตรวจสอบดูแลสต๊อกสินค้าในร้านกาแฟทั้งหมด - ตรวจสอบดูแล พนักงานในร้าน และความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลรับผิดชอบเงินขาย และเงินหมุนเวียนภายในร้าน - ตรวจสอบการดูแลการทำงานของพนักงาน และ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
11 . นักศึกษาฝึกงาน
- งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ย. 61
12 . พนักงานธุรการ
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
18 พ.ย. 61
13 . ช่างไฟฟ้า ประจำภาคใต้
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
14 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 พ.ย. 61
15 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกการเบิก ขาย โอน และนำกลับมาใช้ใหม่ของคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำมัน - จัดทำรายงานสรุปยอดคูปองเงินสดคงเหลือในมือลูกค้าและผู้จัดการสถานีบริการ - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้คูปองเงิ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
16 . บาริสต้า (Barista)
- บริการและต้อนรับลูกค้า - ทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - เช็คสต๊อคและดูแลความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ - ทำรายงานสรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
17 . พนักงาน Part-time
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
- ดูแลเรื่องการขายสินค้า การสั่งซื้อสินค้า - ควบคุมสินค้าในสต็อค - ดูแลร้านสะดวกซื้อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบรายได้จากการขาย และมูลค่าสต็อคสินค้า - ดูแลพนักงานภายในร้านสะดวกซื้อ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
19 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
20 . แคชเชียร์
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงเติมสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
21 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อธุรกิจเสริม
1.ควบคุมงานด้านจัดซื้อร้านสะดวกซื้อ คัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 2.เปรียบเทียบ ต่อรองราคาสินค้า 3.สรุปข้อมูลซัพพลายเออร์ให้เป็นปัจจุบัน

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
22 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ