JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2.วางแผนการใช้งานเครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ 3.พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อรองรับแผนการผลิต 4.แก้ไขปัญหากรณีที่การผลิตไม่เป็นไปตามแผนงานและม...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1.ควบคุมงานด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ 2.ควบคุมและติดตามงานด้านธุรการ 3.วางแผนและดำเนินการด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 4.ดำเนินการและประสานงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ Core Value ,5ส เป็นต้น

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
3 . Export Sales
1.รับผิดชอบงานเอกสารขายต่างประเทศ 2.ประสานงานและให้คำแนะนำ เสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าต่างประเทศ 3.นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้แก่ลูกค้า เจรจาต่อรองกับลูกค้า รับข้อร้องเรียนของ...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . Marketing Executive(Brand)
ควบคุมดูแลภาพรวมของภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า รับผิดชอบด้านการออกแบบ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ด้านการสื่อสารการตลาดทั้ง Online / Offline วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ปฏิบัติงานในห้องแล๊ป

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
6 . ช่างแอร์
ดูแลงานระบบแอร์ และเครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . พนักงานรายวัน **รับหลายอัตรา**รับสมัครด่วน !
ฝ่ายผลิต **รับเพศชาย ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ **รับเพศหญิง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ **รับเพศชาย

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
8 . Senior Product Marketing
- รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อออกวางจำหน่าย - ทำการศึกษาข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่มีวางขายอยู่ในตลาด กลุ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ๆจากทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาด้านพฤติกรรม แนวโน้ม...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรการผลิตและของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า (บางนา) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.นับสต็อกสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- สืบค้นผู้ขายรายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการจดซื้อ รวมทั้งจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย - ติดตามการรับและส่งมอบสินค้า ตลอดจนการรวบรวมเอกสารประกอบการช...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขับรถขาย (6 ล้อ/4 ล้อ) รับสมัครด่วน !
1.ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัดหรือในเขตที่ได้รับผิดชอบ และช่วยนำเสนอขายสินค้า 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3.ยกสินค้า

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน รับ 2 อัตรา งานบำรุงรักษารถยนต์และรถบรรทุก 6 ล้อ รับ 1 อัตรา ดูแลงานระบบแอร์ และเครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ รับ 1 อัตรา

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขายเงินสด (กทม./ตจว.)รับสมัครด่วน !
- เข้าเสนอขายสินค้าให้ลูกค้ารายเก่า และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น
18 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ