JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถหกล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้า - ตรวจสอบรถขนส่งและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย - อื่นๆตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผ้จัดการแผนกสื่อสารการลาด/Asst.Marketing Communication Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลอัตลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร Brand Identity - พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ - วางแผนการทำงานงานออกแบบกราฟฟิก ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอของแผนก - อื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบงานขาย,ใบเสนอราคา,ในส่วนงานOnline - ดูแลงานรับจ้างซ่อมสินค้า งานเคลม - ติดตามงานอัพเดทความคืบหน้าในส่วนงานOnlineและงานซ่อม - ด้านการคิดContent สินค้าทั้งสื่อ online&offline - ติดต่อ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Graphic design รับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อประเภทกราฟฟิกและงานโฆษณาของบรษัทฯ ANIMATION,ICON, BANNER ANIMATION สำหรับเว็บไซต์ - ถ่ายภาพสินค้าและกิจกรรมของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจรับสินค้าเข้าคลังจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆที่เข้ามาภายในคลังสินค้า - จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่อมารับสินค้า - บันทึกเอกสารรับ-เบิกจ่ายอะไหล่ในระบบ - งานอื่นๆที่ได้...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ