เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนงานบัญชีลูกหนี้
ภาษีขาย ค่าคอมมิชชั่น ยอดขาย รายการรับชำระดงิน รายการหนี้คงค้าง

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
21 พ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- ติดต่อ Supplier ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและเปรียบเทียบราคา - เปิด PO - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 61
3 . Product Demand Planner
-Overall product demand planning - Inventory monitoring and control - Monitor and control production schedule and also deliverable

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 61
4 . Testing & sourcing support
- Checking all information of sample products and sample parts for any project ,such as dimension ,weight ,watt ,power consumption ,and other specification as assign - Support setting up for testing ...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 61
5 . Product Portfolio Manager
- Company product port management - Product evaluation - Sales channel pricing - Balance target sales revenue & margin - Control and monitor company product portfolio including product evaluation...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ