JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRD Manager
• วิเคราะห์ความจำเป็น ประเมินทักษะและความรู้และความสามารถของบุคลากรนำไปกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ • ควบคุม ดำเนินการ เครื่องมื...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . พนักงานซ่อมบำรุง
1. การ PM และซ่อมเครื่องจักร - ป้องกันและลดการ Break Down ของเครื่องจักร - เครื่องจักร Break Down ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน - ซ่อมโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อให้เดินสายการผลิตได้ตามปกติ - ให้ใช้งา...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000+
15 ก.พ. 62
3 . ช่างเทคนิคบริการ
- บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ - มีการอบรมและสอนงานก่อนเริ่มงาน

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับคำสั่งด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย -งานบำรุงรักษา ตรวจระบบต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย -งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ