เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Director
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มีประสิทธิผลสูงสุด พยากรณ์ยอดขายและสร้างโอกาสจากการขาย และสร้างโอกาสจากการขาย กำหนดกลยุทธ์ในการกำกับดูแลฐานลูกค้าเก่า - ควบคุมยอดขายและผลกำไรให้เป็น...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 61
2 . QA.Engineer/QA. Supervisor
- วางแผนกำหนดกระบวนการควบคุมคุณภาพและระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ - ทบทวนความต้องการของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมคุณภาพรวมถึงทรัพยากรต่างๆสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 61
3 . IT Manager
- ดูแลระบบงานข้อมูลที่ใช้ระบบไอทีให้ทำงานได้ - นำระบบหรือพัฒนาระบบใหม่ๆเข้ามาประยุกต์กับระบบงานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ตั้ง - กำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 61
4 . Testing & sourcing support
- Checking all information of sample products and sample parts for any project ,such as dimension ,weight ,watt ,power consumption ,and other specification as assign - Support setting up for testing ...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ระดับอาวุโส/หัวหน้าส่วนงานบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 2. บันทึกรายการจ่ายเงิน พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงิน ( Payment Voucher ) ทำเช็ค 2.1 กรณีที่มีการวางบิล ( มีเครดิตเทอม ) 2.2 กรณีที่มีไม่มีการวางบิล หรือรายจ่ายที่เกิ...

บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ