JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบ TPM 3. รับผิดชอบงานเอกสารในแผนก ทีเกียวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น GMP/HACCP และ BRC เป็นต้น

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
(ประจำ 2 อัตรา)
17 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ