JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Engineer
1. วางแผนการศึกษา วิจัย ประเมิณราคา และการผลิต 2. ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์และบนคอมพิวเตอร์ 4. จำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ และทดสอบแก้ไ...

บริษัท บลูสโตน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ