เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา / โฟร์แมนประสบการณ์
- วางแผนการก่อสร้างและติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด - ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง -ประสานงานกับลูกค้า ช่าง ...

บริษัท ซีอาร์เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
16 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ