เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สายตรวจ
- กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดของบริษัทฯ - เข้าตรวจสอบ และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน - ประเมินผลหน่วยงานต่างๆ และเขตที่รับผิดชอบ

บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-18,000
16 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้...

บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 1X,XXX
15 ม.ค. 62
3 . พนักงานส่งเอกสาร / Messenger
-รับส่งเอกสาร รับเช็ค-วางบิล -ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -มีค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์มีประกันสังคม พักร้อน โบนัทประจำปี

บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx
13 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ