JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำ Invoice ขาย พร้อมทั้งบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สรุปยอดขายประจำเดือน ติดตามทวงถามยอดที่ลูกหนี้ต้องชำระ และสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานวิเคราะห์...

บริษัท นัมเบอร์ วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ