JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Software Defined Infrastructure
•พัฒนา Automation Script เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบระบบ Infrastructure และ Cloud Service ต่างๆ •พัฒนาและออกแบบระบบ Web Application ด้วย Angular เพื่อ support งานภายในองค์กร •มีลักษณะการทำงานเป็นแ...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
2 . Senior Database Administrator
• Design and present database solution to customers • Collaborate with network and infrastructure teams to revise and design database architecture • Maintain, support and manage database on RDBMS pl...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
18 ก.ค. 62
3 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประจำสาขาเชียงใหม่
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
4 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประจำสาขาสงขลา
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
5 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประจำสาขาขอนแก่น
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
6 . Event Marketing
- ออกงานอีเว้นท์ - มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ - ติดตามและสนับสนุนธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และเกิดผลกำไร - ติดตามและประสานงาน...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
18 ก.ค. 62
7 . สถาปนิก
- ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ปรับแก้ไขแบบหน้างานตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการของลูกค้า - ประมาณการงบก่อสร้างและตกแต่งภายในสำหรับโครงก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
8 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
9 . Management Trainee
1. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริหารจัดการนโยบายของบริษัทฯ 2. มีส่วนร่วมการปฏิบัติและการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรในโลกธุรกิจ 3. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายงานธุรกิจ อาท...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
10 . Engineer trainee
วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนิน...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน( sales Coordinator)
1. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารนำเสนอโครงการ เอกสารส่งมอบงาน และเอกสารรายงาน ต่างๆ เป็นต้น 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จดบันทึกรายงานการประชุม 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน 16,000-22,000
18 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
1.ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัท 2.ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน 3.จัดระบบและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 4.ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปิดงบการเงินของบ...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sales )Urgently Required !
-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า -วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมู...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . Accounting Trainee/Accounting Officer
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า - ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า - ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding) - ทำรายงานหัก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . Pre-sale EngineerUrgently Required !
1.สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อรับความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับให้เหมาะกับ Service ที่ให้บริการของ INET 2.นำความต้องการลูกค้าเพือทำ Bill of Material (BOM) ให้ทางฝ่าย Cost ทำราคาให้ฝ่ายขายนำเสนอลูกค้า 3.น...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ