JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC Supervisor
-กำหนดนโยบายและขั้นตอนการประกันคุณภาพ -วางแผนดำเนินการและดูแลตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพก่อนการรับเข้า -วางแผนดำเนินการและดูแลตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
15 มิ.ย. 62
2 . Demand Planning Supervisor
- Work closely with customer service, Projects, Production&Inventory - Production planning ,Material planning - Convert customer demand into production plan for 3 internal suppliers as well as s...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on experience
15 มิ.ย. 62
3 . Production Supervisor
-Lead and guide a group of Production Process in the section and follow up related activites in the department. -Optimizing current or new process and design and give feedback to concerned department...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
4 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงและสนับสนุนกระบวนการผลิต - รับงานจากใบแจ้งซ่อม/ปรับปรุง/แก้ไข จากส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
5 . Maintenance Engineer Supervisor
-วางแผนงานซ่อมบำรุง -จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร -จัดหาและจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งาน -ประสานงานและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรและการบำรุงรั...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
1 อัตราด่วน
เงินเดือน 30,000-45,000
15 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกชุบ (Chemist)
1. การวางแผนการผลิต •วางแผนงานชุบ เผื่อผลิตให้ได้ปริมาณตามแผนการผลิต •วางแผนการใช้อุกรณ์ เครื่องมือ กำลังคน และน้ำยาชุบ 2. การควบคุมการผลิต •วิเคราะห์ เพื่อคัดแยกชิ้นงานดี-เสียก่อน และหลังกร...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
7 . Project Leader Engineer (New model)
- วางแผนการทำชิ้นงานตัวอย่างหน้าปัดนาฬิกา ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า กำหนดราคาขาย - ติดต่อประสานงานกับทีมออกแบบเพื่อขึ้นแบบ - ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อสั่งผลิตงานตั...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 38,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
8 . ช่างเทคนิคการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของผู้บังคับบัญชา 2.อ่านแบบได้ และติดตั้ง ควบคุม การใช้อุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล รวมทั้งการพัฒนา และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกล 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบ...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10 อัตราด่วน
เงินเดือน 11,000-15,000
15 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าเคมี (Chemist)
- ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาชุบสี - ควบคุมการทดสอบคุณภาพของชิ้นงานหน้าปัดนาฬิกา - ติดตามทดสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนของฝ่ายผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพ พร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำสั่งปรับเติมเค...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ