JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์35)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ดูแล ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาท หรือตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำ รับสมัครด่วน !
1. จัดประสานงานกับแผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ 2. ดูแลเอกสารบัญชีของอาคาร 3. ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บค่าส่วนกลาง 4. กระทบยอด 5. ปิดงบการเงิน...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาแม่บ้าน, รปภ (HR-Recruit) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร แม่บ้าน, รปภ ฯลฯ - ลงพื้นที่ เพื่อหาบุคคลากร (ชุมชน,อื่นๆ) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - ทำงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (อาคารสำนักงาน) เอ็กเชงทาวเวอร์
Responsibility 1. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลผู้มาติดต่อ 2. ทำหน้าที่ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการ 3. ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบและแลกบัตร เข้า – ออกอาคาร 4. ตรวจรับ-แล...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
5 . นายช่างโยธา (ผู้ช่วยวิศวกรโยธา) ประจำโครงการกระทรวงการต่างประเทศ
1. บริหารจัดการควบคุมดูแลการและรายงานผล ทำงานต่างๆในโครงการ 2. การประมาณราคา / ปริมาณการก่อสร้าง (BOQ) 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรหรือผู้บริหารได้ 4. รายงานผล/รายงานความคืบหน้าของงานก...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ Hyde 11 Condo (สุขุมวิท 11) รับสมัครด่วน !
1.จัดการประสานงานกับแผนกบัญชี 2.ดูและเอกสารบัญชีของอาคารทั้งหมด 3.ทำหน้าที่บันทึก รายรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล ทำเช็ค จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บส่วนกลาง

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์ 39) รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตา...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป /ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
8 . ช่างประจำอาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์39)รับสมัครด่วน !
1.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่่น ไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . ช่างอาคาร (ไฟฟ้า) สวทช รังสิต INC1รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานที่ การบินไทยหลานหลวง 2.ดูแลระบบไฟฟ้า ปะปา วงจร ภายในอาคาร 3.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานอาคาร (Hyde Condo สุขุมวิท 11)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร, ประสานงาน,เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดของนิติบุคคล - ติดต่อประสานงาน , รับเรื่องต่างๆ จากลูกบ้านเกีียวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงา...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ