เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor / QC รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา - จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพและรายงานสรุปการปฏิบัติงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท สยาม ออโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ