JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เเผนกกฎหมาย
1. การดำเนินการด้านนิติกรรมเเละสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางเเพ่ง อาญา งานคดีต่างๆ 2.งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือเเละสัญญาต่างๆเเละดำเนินคดีให้หน่วยงานตามขั้นตอนของกฎหมาย 3.ตร...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับลูกค้าและประเมินราคา - ออกเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า - ประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ติดตามสถานะ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -รับเรื่องจาก Sale และประสานงานลูกค้า -ดู...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค์กรทั้งระบบ

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
4 . Senior Sales / Sales Personรับสมัครด่วน !
1. สร้างยอดขายจากกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเก่า ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และทำนัด (Regular meeting) 3. ทำ Presentation นำเสนอ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าประสานงานขาย รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายบริหารจัดการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ - จัดทำใบเสนอราคาและรับใบสั่งซื้อ - ประสานงานการให้ขู้อมูลต่างๆ กับลูกค้า - ติดตามสถานะออเดอร์ลูกค้า จนถึงการส่งมอบ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ