JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Assistant รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Producer และ Line Producer ได้ดี

The MonkStudios Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
1. ลงบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชี 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดเพื่อติดตามในการวางบิลตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อย พร้อมควบคุมเงินสดย่อย 4. จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด.1, 3 , 53 ...

The MonkStudios Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ