เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบุคคล-สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานตามอัตราที่กำหนด - วางแผนกำลังคนและสรรหาได้ตามที่บริษัทฯต้องการ - จัดทำสัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศเบื้องต้น - ดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน - ดูแลงานด้านพนักงานสัมพันธ์ - ดูแลการเบิกจ่ายสวัส...

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานขับรถบริการกำจัดปลวกเเละเเมลงรับสมัครด่วน !
- ขับรถบริการกำจัดปลวกและแมลงให้นักวิชาการออกพบลูกค้าที่ใช้บริการกำจัดปลวกและแมลง - ดูเเลบ้านลูกค้ารอบๆบ้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวัน จันทร์-เสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
3 อัตรา ประจำกรุงเทพ
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไปเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด +โอที+เบี้ยขยัน+ค่าขับรถ+โบนัสปลายปี
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ