JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน
- ช่วยงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรด้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน และซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขงาน ระบบไฟตู้คอนโทรล - งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไป ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . วิศวกรเครื่องกล (ระบบโฮดรอลิค)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance - PM - ความรู้เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ Hydraulic - พัฒนา และ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องจักร Break Down ได้ - ทดสอบติดตามผล...

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ