เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
ทำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไอทีและผู้ใช้งานของโรงพยาบาล train and supervise hospital IT staff and users

บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด
2 อัตรา / 2 posts
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / Salary based on qualification
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ