JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประกันคุณภาพ
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสู่กระบานการผลิต , วางแผน และควยคุมกระบวนการเบิกวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้ายการผลิต ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมาก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 10,000
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1) ควบคุมดูแลกระบวนผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2) ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด 3) จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วยงาน 4) ประสานกับหน่วยง...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
17 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ปฏิบัติตามแผน PM 2.ตรวจสอบระบบการทำงานเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าทั่วไป 3. ซ่อมบำรุงทั่วไป ตามใบแจ้งซ่อม 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี )รับสมัครด่วน !
1.เก็บข้อมูลการผลิตบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 2.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมและติตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางระบบบัญชี - รายงานผลประกอบการบริษัท - ควบคุมสินทรัพย์บริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ รายงานแกสรรพกร - บริหารจัดการ งานด้านบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 50,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ