JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบรายงายประจำวัน - ตรวจสอบรายงานการโอนเงิน - สรุปลูกหนี้ค้างชำระ - จัดทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - จัดทำเอกสารอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000
12 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ