เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftman ดราฟแมน/เขียนแบบ
1.เขียนแบบและออกแบบงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 2.เขียนแบบตามorder 3.ทำ Shop drawing 4. ประมาณการปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้าง

บริษัท เอเทค โปรดักชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 พ.ย. 61
2 . Sale Representative
นำเสนอสินค้า แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานกับ ลูกค้า ติดตามการขาย และดำเนินงานตามแผนงานของบริษัท

บริษัท เอเทค โปรดักชั่น จำกัด
2 ท่าน
เงินเดือน ตามที่ตกลง
12 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ