JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ISO
1. เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน,การจัดแสดงงาน ให้คำแนะนำ อบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลั...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . ธุรการแผนกซ่อมบำรุง
1. ดูแลด้านงานเอกสารของแผนก 2. ติดต่อประสารงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . Purchase Staff (Material Control)
1. คำนวณยอดการส่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบ负责原材料,包材,子部品的采购数量的核算 2. จัดทำใบสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ负责采购订单的下单,物料的纳入日程和物料的跟催 3. รับผิดชอบการรับเข้าสินค้าผ่านระบบEXPRESS ERP负责到货物料的EXPRES...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . Process Engineer
1. ดูแลเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน 2. กำหนดการดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับงาน Assembly 3. แก้ไขปัญหาด้านงาน Assembly 4. กำหนดคู่มือและมาตรฐานงาน Assembly

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . QA Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . ผู้ประสานงาน(ภาษาจีน)
1.แปลเอกสาร 2.ประสานงานต่างประเทศและทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 3.ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูล

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ (Fitting mold)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานประกอบแม่พิมพ์ - รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
25 มิ.ย. 62

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท
25 มิ.ย. 62
9 . Part Engineer
1.รับผิดชอบในส่วนงานของแม่พิมพ์ 2.ติดตามผลการทดลองแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบการวัดชิ้นงานจาก QC 4.สรุปปัญหาแม่พิมพ์และชิ้นส่วนงาน หาแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ