JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
2 . HR Supervisor
หน้าที่รับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานการสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รับผิดชอบวางแผน ผลัดดันงานฝึกอบรมและอบรมพนักงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 4. รับผิดชอบงาน...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.พ. 62
3 . Process Engineer
1. ดูแลเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน 2. กำหนดการดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับงาน Assembly 3. แก้ไขปัญหาด้านงาน Assembly 4. กำหนดคู่มือและมาตรฐานงาน Assembly

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังสินค้าแม่พิมพ์)
1. ติดต่อแผนกใช้งานเพื่อรับรองคุณภาพสิ้นค้ที่ส่งมอบ ตรวจเช็คจำนวน คีย์ข้องมูบเข้าระบบ 2. ดูแลความเป็นระเบียบในการจัดเก็บ ความปลอดภัยของสินค้าคงคลัง ทำสัญญลักษณ์ชี้บ่ง 3. ดูแลความถูกต้องในการจ่ายออ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาทขึ้นไป
16 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล
- บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - สรุปรายงาน - ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท
16 ก.พ. 62
6 . QA Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
7 . ผู้ประสานงาน(ภาษาจีน)
1.แปลเอกสาร 2.ประสานงานต่างประเทศและทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 3.ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูล

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ (Fitting mold)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานประกอบแม่พิมพ์ - รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . Asst.Supervisor Warehouse
1.ดูแลรับผิดชอบการเข้า-ออกสินค้าในสต็อก(วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องส่งให้กับไลน์ผลิต) 2.ควบคุม จัดเก็บ จัดการวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ รวมถึงการจัดเก็บแยกประเ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
10 . Part Engineer
1.รับผิดชอบในส่วนงานของแม่พิมพ์ 2.ติดตามผลการทดลองแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบการวัดชิ้นงานจาก QC 4.สรุปปัญหาแม่พิมพ์และชิ้นส่วนงาน หาแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ