JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Delivery contract
1. ออกเอกสารใบเตรียมงสนเพื่อส่งมอบ 2. ติดตามปัญหาการส่งมอบ 3. สรุปยอดการขายประจำเดือน 4. ออกใบส่งของ และเอกสารอื่นๆ 5. ดูแลลูกค้าในส่วนงาน

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
2 . Purchase Staff
1. คำนวณยอดการส่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบ负责原材料,包材,子部品的采购数量的核算 2. จัดทำใบสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ负责采购订单的下单,物料的纳入日程和物料的跟催 3. รับผิดชอบการรับเข้าสินค้าผ่านระบบEXPRESS ERP负责到货物料的EXPRES...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . Process Engineer
1. ดูแลเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน 2. กำหนดการดำเนินงานวางแผนเกี่ยวกับงาน Assembly 3. แก้ไขปัญหาด้านงาน Assembly 4. กำหนดคู่มือและมาตรฐานงาน Assembly

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
4 . พนักงานควบคุมเครื่อง EDM
1. ควบคุมเครื่อง Wire-cut EDM ของ Mitsubishi 2. สามารถอ่านแบบ Drawing 3. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
5 . DESIGN ENGINEER
- เขียนแบบ และโปรแกรม NX 4.0 ตามแบบแม่พิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ - ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
6 . ผู้ประสานงาน(ภาษาจีน)
1.แปลเอกสาร 2.ประสานงานต่างประเทศและทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ 3.ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.บันทึกข้อมูล

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
24 เม.ย. 62
7 . ล่ามฝ่ายผลิต
แปลเอกสารในฝ่ายผลิต

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
8 . QC Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท
24 เม.ย. 62
9 . Milling
-ออกแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -สามารถ อ่าน Drawing ได้ -คุมเครื่อง MILLING

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
10 . Planning Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชองการดาวน์โหลดออเดอร์และFORECAST ของลูกค้าและคีย์เข้าระบบ ERP负责将导入客户订单和FORECAST导入ERP系统 2. จัดทำแผนการผลิต负责制定生产计划 根 3. วัดการผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์คงคลัง รวมถึงต้องตอบสนอ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ