JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรมรับสมัครด่วน !
จัดการงานด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัท โดยวางแผนปฏิบัติการ จัดระบบการทำงานด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานคดีความ งานโต้ตอบเอกสารของบริษัท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติเป็น...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ