JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรมรับสมัครด่วน !
จัดการงานด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัท โดยวางแผนปฏิบัติการ จัดระบบการทำงานด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานคดีความ งานโต้ตอบเอกสารของบริษัท จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติเป็น...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62
2 . โฟร์แมน 2คน /ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ 1คนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงาน - ตรวจสอบการใช้วัสดุของผู้รับเหมาและควบคุมวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในแบบ อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานงานก่อ...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานเลขารับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.เตรียมงานประชุมคณะกรรมการบริหาร - การจัดระเบียบวาระการประชุมพร้อมจดหมายเชิญประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน - กำหนดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม - บันทึ...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ