JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ