JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้างและติดตั้งเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในฝ่ายสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง - ประกอบชิ้นงาน, อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆของเครื่องจักร ตามแบบ Drawing จนสำเร็จเป็นเครื่องจักรได้ ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 62
2 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )รับสมัครด่วน !
- สร้าง,ปรับปรุง, ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมเครื่องจักรระบบนิวเมติค/ไฮโดรลิค - เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
22 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
22 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) รับสมัครด่วน !
ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ Auto Cad 2D 3D เขียนโปรแกรม PLC (Mitsubishi, Omron, Siemens) ประกอบตู้ควบคุม ทดสอบ แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ว...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ