JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคบริการ / ภาคตะวันออก ชลบุรี
- ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบน้ำ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
2 . Project Manager, Engineer
- ควบคุมดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อลม - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ CAD - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรับงานโครงการ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (LAB)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างน้ำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ดำเนินการขอมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจนได้รับรองมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ตร...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคบริการ (ทีมมอเตอร์ไซค์)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบน้ำ - เปลี่ยนไส้กรองน้ำ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(เงินเดือน+ค่าผลงานตามจำนวนงาน)
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำรายงานส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี -ตรวจวัดและประเมิ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ