JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญชี จัดทำ แบบ ภ.ง.ด.3 53 ภ.พ.30 และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.- 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์ 09.00 น. - 16.00 น.)

บริษัท ออลอะเบ้าท์ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ