เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการขาย / Sale Admin (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
- ดูแลเพจ และ Post ขายสินค้า ลงสื่อ Social Media (Web / Facebook / Line / IG) - คีย์บิลขาย, รับ Order และประสานงานขายออนไลน์ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ติดตั้ง ดูแลเครื่องคอม และระบบเครือข่าย, เดินสายแลน และเครื่องปริ้นเตอร์ - ติดตั้งซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง, ลงระบบ Windows Email และ Firewall ต่างๆ - แก้ปัญหาการใช้งาน, บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ IT...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับชำระเงินจากลูกค้า - คีย์ข้อมูลบิล และจัดเก็บบิลเอกสาร - ตรวจสอบกระทบยอดเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
4 . Sale Admin Export (เพศชายเท่านั้น ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ดูแล ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติในการรับออเดอร์ (Order) - ให้ข้อมูล - ตอบลูกค้าชาวต่างชาติในการขายออนไลน์ ทาง E-mail / สื่อ Social Media (Web/FB/Line/IG) / อาลีบาบา (Alibaba) เช่น การเขียน Content ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
5 . Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- เขียนโปรแกรม เพื่อ Support องค์กร - Support งานด้าน Software ERP System - พัฒนาระบบโปรแกรมวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ Microsoft Dynamics AX ( ERP ) - เขียน App บน Windows - ช่วยเหลืองาน ด้าน IT SU...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
6 . พนักงานคลังสินค้า (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
19 ม.ค. 62
7 . Sale Manager รับสมัครด่วน !
- ดูแลการขาย และการตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก (PET) ที่ใช้กับอาหารและเครื่องสำอางค์ - งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย - บริษัท มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน ให้

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ