เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer (ออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่)
- ออกแบบ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ออกแบบงานกราฟฟิค กล่องบรรจุภัณฑ์, โลโก้, กล่อง, ซอง, ถุง, ฉลาก และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่นำเข้า - ส่งออก (Import - Export / ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก (Import - Export) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ, Shipping, ธนาคาร เป็นต้น - ควบคุมราคา Shipping, Freight Forwarder ให้ลดลง -...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ขาย Online / E-Commerce (Web/FB/Line/IG)
- Post สินค้า ลงสื่อ Social Media (Web / Facebook / Line / IG) - ติดต่อ - ตอบคำถามลูกค้า เพื่อปิดการขายในช่องทาง Online - คีย์บิลขาย - คีย์รับชำระเงินในระบบคอมพิวเตอร์ - Confirm การรับชำระเงินจากลู...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
4 . Export Sale Supervisor
- ดูแล ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติในการรับออเดอร์ (Order) - ดูแลงานขาย Export ทั้งงาน Offline และ Online - หาข้อมูลออกงานแสดงสินค้า (ออกบูธ – ออกตลาดต่างประเทศ) ในกลุ่ม CLMV (คือประเทศ กัมพูชา ลาว พม...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
5 . Barista (บาริสต้า - ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป)
- บริการลูกค้าในร้าน : ทำเครื่องดื่ม, รับออเดอร์ - เสิร์ฟ - ดูแลบริหารจัดการร้าน, จัดเตรียมวัตถุดิบ และสินค้าในร้าน - เช็คสต็อค และดูแลรักษาความสะอาดในร้าน ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บริหารงาน, ควบคุม และตรวจสอบของระบบคลังสินค้า - ระบบจัดส่งสินค้า - แก้ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - ควบคุม และบริหารพนักงานในแผนก - วางแผนการขอโอน - ขอซื้อสินค้ามาเติมเต็ม - จัดทำ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
7 . หัวหน้าคลังสินค้า และตรวจปล่อยสินค้า (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
- บริหารจัดการคลังสินค้า - วางแผนการขอโอน - ขอซื้อสินค้ามาเติมเต็ม - บันทึก และตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้าในระบบ - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องก่อนส่งออก - ประสานงานเรื่อง การจัด...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
8 . Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- เขียนโปรแกรม เพื่อ Support องค์กร - Support งานด้าน Software ERP System - พัฒนาระบบโปรแกรมวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ Microsoft Dynamics AX ( ERP ) - เขียน App บน Windows - ช่วยเหลืองาน ด้าน IT SU...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
9 . พนักงานคลังสินค้า (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
18 พ.ย. 61
10 . Sale (ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ + มีรถยนต์ส่วนตัว)รับสมัครด่วน !
- แนะนำและขายผลิตภัณฑ์ความงาม - ออกบูธขายสินค้านอกสถานที่ - หาลูกค้ารายใหม่ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย *** ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ + ม...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ