JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.เจรจาต่อรองในส่วนของราคาและเงื่อนไข เพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 3.ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ต้อง...

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ