JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ขับรถผู้บริหาร จ.นครปฐม
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารระดับสูง (ประธาน/กรรมการผู้จัดการ) -มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี -มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ (หรือพุทธมณฑลสาย2-บางบัวทอง/บางใหญ่ เป็นต้น) -ตรงต่อเวลา -รู้เส้นทางในก...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ Packaging
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.สั่งซื้อสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3.ติดตามการเคลมสินค้าคืน 4.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน 5.จัดทำรายงานผลการประเม...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อุดรธานี)
1.รับ-จ่ายสินค้า 2.บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 3.ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 4.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน 5.ดูแลคลังสินค้า

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มี.ค. 62
4 . หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Supervisor )
- กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน และติดตามผลความคืบหน้าการเตรียมงานขึ้นทะเบียนและขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานและติดตามผลความคืบห...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำศูนย์ จ.จันทบุรี
 เตรียมรับ order ยอดใบเบิกของจาก sale มาคีย์เข้าระบบ sale mobile ส่งให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  อนุมัติยอดสินค้าเข้าระบบ sale mobile  แก้ไขข้อมูล Dummy ในระบบ AX  บันทึกบิลขาย(ในระบบ AX) Posting...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มี.ค. 62
6 . International Sales Supervisor
- Responsible for international sales. - Negotiate and communicate with AEC distribbutors. - Monitoring the sales taget for each country. - Travel aboaed for surveying and checking the markets both...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
25 มี.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำนครปฐม)
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** 1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
8 . หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ( Packaging ) - กำหนดสเปคของบรรจุภัณฑ์ - วางแผนการทดลองบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม - ประสานงานในการจัดเตรียมตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก - ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
4 อัตรา
25 มี.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** - งานควบคุมเครื่องจักรผลิต - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีที่พักให้

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
5 อัตรา
25 มี.ค. 62
10 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
25 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ