JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
1. พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาดและทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 2. ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมการตลาดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานต...

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
2 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า การบริการต่างๆ และวางบิลเก็บเช็ค

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
23 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ