เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
1. พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาดและทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 2. ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมการตลาดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานต...

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
ปรับปรุงรายการบัญชี ตรวจสอบภาษีต่างๆ ปิดงบการเงิน กระทบยอดบัญชี

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
3 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า การบริการต่างๆ และวางบิลเก็บเช็ค

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ