JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานฝ่ายการเงิน
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบ และแก้ปัญหางานด้านบัญชีการเงิน - วางแผน,จัดทำงบประมาณ และตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามแผน - ปิดงบประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีปร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
20 มี.ค. 62
2 . Chef เชฟอาหารไทยจีน (สาขาสนามบินดอนเมือง)
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร - วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหม...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
20 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส (Payroll 1, Recruit 1)
- สรรหาพนักงานให้ครบโครงสร้าง - อบรมพนักงาน - จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรม Tiger Soft - ทำ ภงด. ประกันสังคม - ดูสวัสดิการพนักงานทั้งหมด - ติดต่อหน่วยงานราชการ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
20 มี.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงทั่วไป ในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด (ร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และครัวเตรียม) 2.ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุด วันอาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00 น.-17.00 น ***นอกจากเงินเดือน มีค่...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
20 มี.ค. 62
5 . กุ๊ก และผู้ช่วยกุ๊ก
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ประกอบอาหารตามออเดอร์ - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 62
6 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ซื้อสินค้า / ยกสินค้า / จัดส่งสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ล้างและดูแลรถยนต์ของบริษัท

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท + ค่าน้ำมัน
20 มี.ค. 62
7 . ผู้จัดการร้าน (Restaurant Manager) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
1.ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management) ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ตารางการทํางาน การจัดสรรคบุคลากรให้เพียงพอต่อการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย / รายได้ ภายในสาขา 2.ดูแลเรื่องการดําเนินการ (Operation) ให้มี...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 - 35,000 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 62
8 . Executive Chef
- วางแผนการปฏิบัติงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย - มีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆ บนพื้นฐานของงานอาชีพ - การจัดการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เช่น ก...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
20 มี.ค. 62
9 . พนักงานเสิร์ฟ รับสมัครด่วน !
พนักงานเสิร์ฟ - คอยบริการ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร มีทักษะการเสิร์ฟที่ถูกต้อง - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป (รายได้รวม)
20 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ