เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประสบการณ์ 5ปี ขึ้นไป)
- บันทึกบัญชีด้วย โปรแกรม Express - ลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน - คัดแยกเอกสารด้านบัญชี - เปิดใบกำกับภาษ๊ - จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษี ภงด53.ภพ30 อื่นๆ - สรุปรายงานประจำเดือนต่างๆของบริษัท...

บริษัท ชลบุรีอิเล็คทริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500-18,500
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานประสานงานขาย
- ขายสินค้าภายในร้าน (ประจำหน้าร้าน ) - หาลูกค้ากลุ่มใหม่ และ โครงการต่างๆ - ให้ข้อมูลสินค้า แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - ติดต่อลูกค้าในตลาด - เจรจา และ ให้ คำปรึกษาลูกค้า - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขา...

บริษัท ชลบุรีอิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ