JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- วางแผนการติดตั้ง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการทำงานของโฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานและขั้น...

Blue Fire Engineering & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
20 พ.ค. 62
2 . จัดซื้อ (งานก่อสร้าง/งานระบบ)รับสมัครด่วน !
1.หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่อยู่เสมอ 2.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3.สอบราคา และสรุปเปรียบเทียบราคาจากการสอบราคา 4.เปิด PO สั่งซื้อ (โดยใช้ระบบ Express ) 5.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ ...

Blue Fire Engineering & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
20 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ