เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . .Net Developer (Jr/Sr)
• ออกแบบ พัฒนา แก้ไข ระบบงาน/Function/Module ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า • เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการ คิดค้น ออกแบบ ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใหม่ๆ • สามารถร่วมทำการทดสอบระบบในส่วนที่ แก้ไข ...

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ไอที เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 20,000-60,000
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ