JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโกลด์สตาร์เมททอล) รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ Drawing 2. ถอดแบบ งานประตูหน้าต่างใช้ Autocad 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(ประจำโรงงานนวนคร)รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ออกแบบ และ เขียนแบบ งานด้านอลูมิเนียม โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D และ3D ได้ดี - จัดทำ Shop Front , Manual Machining Product , Input Software 3D - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (เพศชายขับรถยนต์ได้)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคคลากรและฝึกอบรม,จัดทำประวัติการฝึกอบรม,จัดหารวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมภายในและภายนอก เพื่อให้เหมาะสมตามนโยบาย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการส่วนติดตั้ง
-ควบคุม วางแผน งานโครงการ / บริหารงานโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า จัดทำ BOQ จัดทำ BG งานโครงการ

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานนวนคร) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ BOM งานที่เข้ามาใหม่ให้ตรงกับ SO/Lay out/Questioniar 2.ตรวจสอบ Profile,HW ของ BOM ใหม่และประสานงานกับ Store เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนการผลิตชิ้นงานเพื่อเริ่มต้นการประกอบชิ้นงานให้กับลูกค้า ...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
13 ก.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมนวนคร)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร - PM เครื่องจักร - งานระบบไฟฟ้า - งานกลึง - งานเชื่อม

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 อัตรา
13 ก.ย. 62
7 . ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯต้องการ - วางแผนการผลิตสินค้าใหม่ๆร่วมกับแผนกอื่น - ผลักดันกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อย...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
13 ก.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ก.ย. 62
9 . Sales Project รับสมัครด่วน !
1.สื่อสารและให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.ประสานงานเพื่อให้บริการแกลูกค้า เพื่อแก้ไขหารือให้ข้อมูลกับล...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
10 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ