JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ทำPayroll โปรแกรม Business plus พนักงานรายเดือน รายวัน - ส่งเงินสมทบผ่านระบบออนไลน์ - แจ้งพนักงานเข้า - ออก - สัมภาษณ์งานเบื้องต้น จัดทำประกาศบริษัทฯ กฎบริษัทฯ และมีความรู้ กฎหมายแรงงานเบื้อง...

บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30 - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัทฯ - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญแยกประเภท และอื่นๆ - งานด้านเอกสาร และการบัน...

บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง-ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ