JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายและการตลาด (บริษัทฯในเครือ)
1. ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 2. ติดต่อและประสานงานภายใน ใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรในกระบวนการขาย 4. สำรวจภาวะตลาดและสินค้าคู่แข่ง เพื่อนำมาเป็...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างเขียนแบบเครื่องกล (ผู้ช่วยวิศวกร)
-ร่วมพิจารณาทำงบประมาณ ซ่อมบำรุงโครงการและประจำปี -เขียนแบบงานวิศวกรรมและจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -งานตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน -ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ -ดูแล...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- รับส่งผู้บริหาร ไปงานเลี้ยง ไปตามสถานที่ต่างๆ - สะดวกในการเดินทาง ระหว่างบ้านผู้บริหาร ไปยังที่ทำงาน (ไป-กลับ) - บ้านผู้บริหารอยู่ที่ แจ้งวัฒนะ 14 - ที่ทำงานผู้บริหาร อยู่ที่สาทรเหนือ - ไม่...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ