JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
1.ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฏหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลการฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยฯ ตามข้อกำหนดกฏหมาย 3. ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงอันตรายในก...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . Programmer
1.ออกแบบระบบ , เขียนโปรแกรม 2.Skill – Maria DB 3.C#.Net , VB.Net , MS SQL , PHP , JAVA , Script , Android , Crystal Report

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
3 . Supervisor แผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
บริหารงาน จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และระบบการจัดการ AX

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QA (เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ )
-ตรวจสอบเเละ ควบคุม Products ให้ออกมามีคุณภาพ -ตรวจสอบ Products / สาขา ให้ได้มาตราฐานตาม ของบริษัท

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
6 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขาเดอะมาร์เก็ต (ตรงบิ๊กซีราชดำริ)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1 การจัดการทั่วไปภายในร้าน 2 การให้บริการลูกค้า 3 รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ 4 ทำความสะอาดภายในร้าน 5 ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
24 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์ (สำนักงานใหญ่ )
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนการรับสินค้า จัดสินค้า นับสินค้า - ตรวจสอบการลงข้อมูลสินค้าในเอกสาร Stock Card - รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การจัดเรียงสินค้าตามระบบ FIFO - ตรวจนับสินค้าเทียบกับเอกสาร S...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000-13,000
24 เม.ย. 62
8 . Production Lead Man ( ประจำโรงงาน)
1. ควบคุม ดูแล งานในแผนกขนมปัง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละวัน 2. ดูแล บำรุง เครื่องจักรเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมเครื่องจักร 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จั...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน)
1. หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อกับผู้ขายรายใหม่และรายปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่ายเช่น ร...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
10 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ พระราม 3 (ชอย 40)รับสมัครด่วน !
1. รับ-เสิร์ฟออร์เดอร์ 2. ทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 3. บริการลูกค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
24 เม.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
24 เม.ย. 62
12 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขาทองหล่อรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
24 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก - เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
24 เม.ย. 62
14 . ล่ามภาษาพม่า ( ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้สื่อสาร (แปลภาษา) ให้กับพนักงานเมียนมา ฝ่ายบุคคลและแผนกต่าง ๆ 2.แปล เอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการทำงานที่ต้องสื่อสารกับพนักงานเมียนมา 3.จัดทำสัญญาจ้าง และทะเบียนประวัติพนักงาน 4.ติดต่อประสานงา...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
15 . Supervisor แผนกขนส่ง (ประจำโรงงาน)
1.ควบคุมและดูแลการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปหน้าร้านสาขา 2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 3. พัฒนาวิธีการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน้าร้านในเรื่องการขนส่ง รวมถึงแผนกต่าง ๆ ใน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Food / Nonfood (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้างานโปรเจค งานประมูลการก่อสร้าง 2. จัดทำใบ PO ติดตามสินค้าให้ทันต่อความต้องการ งานเอกสารต่างๆ 3. นำเสนอโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง, Operation Support, ป...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (นิคมสินสาคร สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนพนักงาน - แจ้งประกันสังคม - เอกสารแรงงานต่างด้าว ต่อวีซ่า ต่อ work permit - เอกสารนำเข้าแรงงาน ต่างด้าว MOU

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
18 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา ราชพฤกษ์ พระราม5รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000-14,000
24 เม.ย. 62
19 . ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน ทำงาน 6...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
20 . พนักงานร้านกาแฟและเบเกอรี่สาขาพารากอน, สยามสแคว์วัน,เซนทรัลเวิลด์ รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน ** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ #สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ดูแลรับผ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 ขึ้นไป
24 เม.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ