เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย และการบันทึกบัญชีชำระหนี้ 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสำนักงานใหญ่ และ โรงงาน 3. ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของสำนักงานใหญ่ 4. ตรวจสอบการขายและบันทึกบัญชี...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-30,000
19 ต.ค. 61
2 . ช่างบริการไลน์ผลิต (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 + โอที + อื่น ๆ
19 ต.ค. 61
3 . ช่างภาพและตัดต่อ / Photographer, Videographer / สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ25)
**ผู้สมัคร จะต้องส่ง Portfolio หรือแนบ Link มาที่ e-mail ด้านล่าง . - ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เพื่อใช้ในสื่อของบริษัททั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และงานจากฝ่ายอื่นๆ เช่นภาพก...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
19 ต.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์-ตกแต่ง / Visual Merchandiser / สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ25)
**ผู้สมัคร จะต้องส่ง Portfilo หรือแนบ Link มาที่ e-mail ด้านล่าง . 1.ออกแบบและจัดทำสื่อ ป้ายต่างๆ เมนู package, merchandise, premium อุปกรณ์ตกแต่ง เลือกวัสดุและรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงสื่อโฆษณาภายในแล...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
19 ต.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงาน)
1. คีย์ข้อมูลการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป และ excel 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงงานและหน้าร้านสาขา ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 1,200++
19 ต.ค. 61
6 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา เดอะมาร์เก็ต แบงคอก
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1 การจัดการทั่วไปภายในร้าน 2 การให้บริการลูกค้า 3 รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ 4 ทำความสะอาดภายในร้าน 5 ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000++
19 ต.ค. 61
7 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา Whizdom 101รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1 การจัดการทั่วไปภายในร้าน 2 การให้บริการลูกค้า 3 รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ 4 ทำความสะอาดภายในร้าน 5 ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000++
19 ต.ค. 61
8 . Technician Lead Man (ประจำโรงงาน)
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในโรงงาน รวมถึงผู้รับเหมา 3.จัดทำเอกสาร ระบบคุณภาพของแผนก 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน)
1. หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อกับผู้ขายรายใหม่และรายปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่ายเช่น ร...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 61
10 . ธุรการคลังสินค้า / สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ 25)
1.จัดเตรียมเอกสาร ให้กับการทำงานในแผนกที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ และคีย์ข้อมูลในระบบ Microsoft Dynamics AX 2.ตรวจสอบใบเบิก, จัดเก็บและจัดเตรียมสินค้า, จ่ายสินค้าออก 3.สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า 4.ติดต่อ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ต.ค. 61
11 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ พระราม 3 (ชอย 40)รับสมัครด่วน !
1. รับ-เสิร์ฟออร์เดอร์ 2. ทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 3. บริการลูกค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000++
19 ต.ค. 61
12 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขาทองหล่อรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000++
19 ต.ค. 61
13 . พนักงานประจำร้านกาเเฟ /เบเกอรี่ สาขา เอสพลานาด รัชดารับสมัครด่วน !
After you Dessert Café เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าร้านเบเกอรี่ประจำสาขา ++ รับสมัครจำนวนมาก เป็นพนักงานประจำ รายได้ดี มั่นคง ++ *** รายได้ ตั้งแต่ 12,000-14,000+++ บาท *** ตำแหน่งที...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000
19 ต.ค. 61
14 . Assistant Supervisor แผนกขนส่ง (ประจำโรงงาน)
1.ควบคุมและดูแลการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปหน้าร้านสาขา 2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 3. พัฒนาวิธีการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน้าร้านในเรื่องการขนส่ง รวมถึงแผนกต่าง ๆ ใน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน / สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ 25)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกทะเบียนทรัพย์สินจากการซื้อ 2.บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน ในสมุดรายวันทั่วไป 3.บันทึกขายทรัพย์สิน ในสมุดรายวันทั่วไป 4.ตรวจสอบทรัพย์สิน และติดรหัสทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 5.ตรวจนับทรัพย์สิน แ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
19 ต.ค. 61
16 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา เมกา บางนารับสมัครด่วน !
After you Dessert Café เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าร้านเบเกอรี่ประจำสาขา ++ รับสมัครจำนวนมาก เป็นพนักงานประจำ รายได้ดี มั่นคง ++ *** รายได้ ตั้งแต่ 12,000-14,000+++ บาท *** ตำแหน่งท...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000-14,000
19 ต.ค. 61
17 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา ราชพฤกษ์ พระราม5รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000-14,000
19 ต.ค. 61
18 . ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน ทำงาน 6...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 61
19 . พนักงานร้านกาแฟและเบเกอรี่สาขาพารากอน, สยามสแคว์วัน,เซนทรัลเวิลด์ รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน ** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ #สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ดูแลรับผ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000-14,000
19 ต.ค. 61
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ