JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Finance and Accounting Manager
• Ensure smooth day-to-day operation of the finance and accounting function within the company • Handle a full set of accounting activities, including month-end closing, balance sheet reconciliation,...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 80,000-100,000
25 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนก (Supervisor) คลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
1.จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2.จัดการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายและควบคุมดูแลจำนวนคงคลังของ วัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ 3.บริหาร ดูแลและประสานงานเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . Factory Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุม...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . Personal Assistant to CEO
- Taking care of management’s schedule / meetings / appointments. Preparing related documents for meeting, taking minutes for both internal and external meetings - Handling incoming and outgoing doc...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30K - 40K
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน)
1.ขับรถโฟร์คลิฟท์เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกอาคารจัดเก็บสินค้า 2.ตรวจสอบ ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถโฟร์คลิฟท์ให้พร้อมใช้งานเสมอ 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . Sr. Brand Stylist
- Plan and execute all digital marketing, including, SEO, email, social media and display advertising campaigns - Design, build and maintain our social media presence - Lead development and maintena...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
7 . QA/QC Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1. กำหนดแผนงานของแผนก QA/QC 2. บริหารจัดการด้านควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยรวมของบริษัทฯ 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานระบบคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าห้องล้างอุปกรณ์และไลน์ผลิต (ประจำโรงงาน)
1. วางแผน ควบคุมดูแล การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์ผลิต และพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ควบคุมดูแล การทำงานของหัวหน้าพนักงานและพนักงานห้องล้างอุปกรณ์ 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 ++
25 มิ.ย. 62
9 . HR Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1.กำหนดแผนงานของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร , ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการสรรหาบุคลากร 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามแผนการทำงาน แ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Marketing Coordinator (สำนักงานใหญ่)
1.ประสานงานกับสื่อ ศูนย์การค้า เพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ หรือการเปิดร้านใหม่ ประสานงานกับฝ่ายภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานทางการตลาด โปรโมชั่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรื่อกิจกรรมพิเศษภายในร้าน 2.วางแผน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-35,000
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . Graphic designer
**ผู้สมัคร จะต้องส่ง Portfolio หรือแนบ Link มาที่ e-mail ด้านล่าง 1. ออกแบบกราฟฟิค สื่อสิงพิมพ์ เช่น เมนูอาหาร / โปสเตอร์ / และป้ายต่างๆ / packaging 2. ถ่ายภาพ และออกแบบเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี Stock
1.ตรวจสอบและบันทึกต้นทุนมาตรฐาน 2.ตรวจสอบการบันทึกเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ที่ฝ่ายคลังสินค้าเป็นผู้บันทึก 3.ตรวจสอบในโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบระหว่างสาขา 4.วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน (สำน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
25 มิ.ย. 62
14 . Production Lead Man ( ประจำโรงงาน)
1. ควบคุม ดูแล งานในแผนกขนมปัง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละวัน 2. ดูแล บำรุง เครื่องจักรเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมเครื่องจักร 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จั...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน)
1. หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อกับผู้ขายรายใหม่และรายปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่ายเช่น ร...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000++
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill / Leadership และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก - เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 30,000
25 มิ.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเย็น (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเย็น - ดูแลบำรุงรักษาซ่อมเครื่องเย็น/ห้องเย็น/ตู้เย็น - ตรวจสอบ/ MP Maintenance Chiller / Freezer - Service Chiller / Freezer ตามแต่ละสาขา

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+พร้อมค่าเดินทาง
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน ทำงาน 6...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . พนักงานร้านกาเเฟ/เบเกอรี่ สาขาสยามพารากอน / สยามสแคว์วัน /สีลมคอมเพล็กซ์
1.รับออร์เดอร์จากลูกค้า 2.ทำเครื่องดื่ม กาเเฟ / ขนม 3.บริการ/เสิร์ฟ 4.ทำความสะอาดร้าน 5.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000+++
25 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ