JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก - เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 ก.พ. 62
2 . Supervisor แผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน)
1.วางแผนผลิต 2.วางแผนการใช้วัตถุดิบ 3.สนับสนุนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกราบรื่นในการผลิต

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
3 . Supervisor แผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
บริหารงาน จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และระบบการจัดการ AX

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์(ประจำโรงงาน)
1. บริหารงาน ควบคุม ดูแลงานคลังสินค้าและขนส่ง 2. ดูแลระบบเอกสารคุณภาพในฝ่าย 3. บริหาร จัดการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
5 . Marketing Coordinator (สำนักงานใหญ่)
1.ประสานงานกับสื่อ ศูนย์การค้า เพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ หรือการเปิดร้านใหม่ ประสานงานกับฝ่ายภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานทางการตลาด โปรโมชั่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรื่อกิจกรรมพิเศษภายในร้าน 2.วางแผน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-35,000
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์-ตกแต่ง / Visual Merchandiser (สำนักงานใหญ่)
**ผู้สมัคร จะต้องส่ง Portfilo หรือแนบ Link มาที่ e-mail ด้านล่าง . 1.ออกแบบและจัดทำสื่อ ป้ายต่างๆ เมนู package, merchandise, premium อุปกรณ์ตกแต่ง เลือกวัสดุและรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงสื่อโฆษณาภายใน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 ก.พ. 62
7 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขาเดอะมาร์เก็ต (ตรงบิ๊กซีราชดำริ)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1 การจัดการทั่วไปภายในร้าน 2 การให้บริการลูกค้า 3 รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ 4 ทำความสะอาดภายในร้าน 5 ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์ (สำนักงานใหญ่ )
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนการรับสินค้า จัดสินค้า นับสินค้า - ตรวจสอบการลงข้อมูลสินค้าในเอกสาร Stock Card - รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การจัดเรียงสินค้าตามระบบ FIFO - ตรวจนับสินค้าเทียบกับเอกสาร S...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000-13,000
21 ก.พ. 62
9 . Production Lead Man ( ประจำโรงงาน)
1. ควบคุม ดูแล งานในแผนกขนมปัง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละวัน 2. ดูแล บำรุง เครื่องจักรเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมเครื่องจักร 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จั...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน)
1. หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อกับผู้ขายรายใหม่และรายปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 4.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่ายเช่น ร...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
11 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ พระราม 3 (ชอย 40)รับสมัครด่วน !
1. รับ-เสิร์ฟออร์เดอร์ 2. ทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 3. บริการลูกค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
21 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า 2. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
21 ก.พ. 62
13 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขาทองหล่อรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-14,000++
21 ก.พ. 62
14 . Supervisor แผนกขนส่ง (ประจำโรงงาน)
1.ควบคุมและดูแลการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปหน้าร้านสาขา 2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 3. พัฒนาวิธีการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน้าร้านในเรื่องการขนส่ง รวมถึงแผนกต่าง ๆ ใน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Food / Nonfood (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้างานโปรเจค งานประมูลการก่อสร้าง 2. จัดทำใบ PO ติดตามสินค้าให้ทันต่อความต้องการ งานเอกสารต่างๆ 3. นำเสนอโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง, Operation Support, ป...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
16 . ผู้กำกับศิลป์/ Art Director (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
**หมายเหตุ: ทางบริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่ง Portfilo มาให้เป็นลำดับแรก พร้อม IG , FB ส่งผ่านทาง E-Mail ด้านล่าง - ควบคุมการทำงาน แบ่งงานของกราฟฟิคดีไซน์ในทีม - ออกแบบและจัดทำสื่อ ป้ายต่างๆ เม...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานประจำหน้าร้าน และระดับผู้จัดการร้าน - ทำสื่อรับประกาศงาน ลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน และสรรหาช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหาพนักงาน - ออกบู๊ทกิจกรรมงานสรรหาพนักงาน ติดต่อมหาวิทยาลัย - ประส...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
18 . พนักงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่ สาขา ราชพฤกษ์ พระราม5รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000-14,000
21 ก.พ. 62
19 . ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในร้าน ทำงาน 6...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
20 . พนักงานร้านกาแฟและเบเกอรี่สาขาพารากอน, สยามสแคว์วัน,เซนทรัลเวิลด์ รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - รับ/เสิร์ฟออร์เดอร์ - ทำความสะอาดภายในร้าน ** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ #สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ดูแลรับผ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ