JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขนส่ง
1.เบิกสินค้าเข้า-ออก 2.ทำข้อมูลสรุปสต๊อกสินค้า 3.ควบคุมสินค้า เข้า-ออก 4.ตรวจสถานะและสภาพอุณหภูมิของสินค้าที่จัดเก็บ 4.ขับรถขนส่งสินค้า

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
เงินเดือน
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/หัวหน้าแผนกบริหารบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี - ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษั...

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ QA Process
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานของแผนก/หน่วยงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด 2.จัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Specification) ตามความต้องการของลูกค้า 3.ตรวจสอบและจัดทำรายงานรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Prod...

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 มิ.ย. 62
4 . แม่บ้านสำนักงาน Part time
- ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย ในสำนักงาน - กวาด ถูก เก็บขยะตามรอบ

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าธุรการ (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
ทำเอกสารเกี่ยวกับงาน HR / รับโทรศัพท์

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ