JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำภาษีซื้อและยื่น แบบ ภพ.30 จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่น ภงด 5,53 สรุปบัญชีซื้อ-ขายประจำเดือน ออกใบกำกับภาษี ขายสินค้าและค่าบริการ จัดทำใบสำคัญรับและจ่าย ติดต่อประสานงานทั่วไป มีความ...

บริษัท ไอ ดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มี.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ