JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (ภพ.30) ภงด.3, ภงด.53 2. จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย ( cheque vouche ) 3. จัดทำเอกสารสารใบสำคัญรับ ( receipt vouche ) 4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถู...

บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ