เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . C# Web Programmer / Mobile Programmerรับสมัครด่วน !
• Develop new web-based software services using C# / ASP.NET / .NET Core • Design and develop cross-platform mobile applications using Xamarin platform • Track the status of multiple ongoing project...

บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด
18 ธ.ค. 61
2 . System Analystรับสมัครด่วน !
• Gather business requirement from customer and create requirement specification document. • Create Document to support project (Functional specification, High Level Design specification, Detail Desi...

บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด
เงินเดือน Negotiate
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ